CSMWEB – Hướng dẫn mã hóa file php để bảo vệ mật khẩu mysql

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng các chương trình có yêu cầu nhập mật khẩu Mysql, hãy mã hóa các file có chứa pass Mysql để tránh bị nhân viên phòng máy xâm nhập vào chỉnh sửa dữ liệu chương trình CSM Server. Vào trang web: http://fopo.com.ar Copy và pass nội dung file[…]